สังคมเสื่อม-ไทยระส่ำ! 'เป็นพ่อที่ดี' ยุคนี้ 'ต้องแบบไหน?'


5 ธันวาคม วันมหามงคลแห่งปวงชนชาวไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ “พ่อหลวงแห่งปวงไทย” เวียนมาบรรจบอีกครั้ง เป็นอีกโอกาสสำคัญยิ่งที่พสกนิกรไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแห่งพระองค์ท่าน จะได้ร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ให้กึกก้องทั่วไทย
 
ขณะเดียวกัน คนไทยก็ควรได้ยึดถือฤกษ์มงคลนี้ทำในสิ่งดี ๆ ...
 
5 ธันวาคมของทุกปี...ยังถือเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วย
 
คนไทยผู้เป็นพ่อคน...น่าจะได้พิจารณาถึงคำว่า “พ่อที่ดี”
 
ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเผยผลสำรวจเกี่ยวกับคนไทยที่เป็นพ่อคน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักวิจัยเอแบคโพล ซึ่งก็มีการระบุถึงประเด็นลูกโตขึ้นแล้วเบี่ยงเบนทางเพศ นิยมการใช้ความรุนแรง เพราะพ่อยุคใหม่ ๆ ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ไม่ค่อยได้อยู่กับลูก และมีการพูดถึงบัญญัติ 10 ประการ กับบทบาทของผู้เป็นพ่อในการช่วยเลี้ยงลูก เช่น การให้เวลากับครอบครัว-กับลูก การเป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ ขณะที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เป็นลูกต้องการจากพ่อ เช่น อยากให้พ่อเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว และสิ่งที่ผู้เป็นพ่อต้องการจากลูก เช่น อยากให้ลูกเป็นคนดี ซึ่งน่าสนใจ 
 
อย่างไรก็ดี “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” วันนี้ก็มีเรื่อง “พ่อที่ดี... กับสถานการณ์เมืองไทยในยุคปัจจุบัน” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตติยาลัย วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม มาสะท้อนให้คนไทยยุคนี้ได้ลองพินิจพิจารณากัน โดยท่าน ว.วชิรเมธี ระบุว่า.....
 
คำว่า “พ่อ” แบ่งออกเป็น 2 ความหมาย ความหมายแรกคือ ผู้ให้กำเนิด และอีกความหมายอาจหมายถึง ผู้นำทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ อาทิ คานธี บิดาแห่งการต่อสู้ด้วยอหิงสา, แมนเดลล่า บิดาแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย, เช กูวารา บิดาแห่งการปฏิวัติเพื่อความยุติธรรม, ท่านพุทธทาส บิดาแห่งนักคิด ชาวพุทธสมัยใหม่ และที่สำคัญยิ่งสำหรับคนไทยคือองค์ในหลวง องค์พระบิดาของคนไทยทั้งประเทศ
 
สำหรับหน้าที่ของพ่อในความหมายทั่ว ๆ ไป ตามหลักทิศ 6 แล้ว พ่อมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น สอนให้ลูกละจากความชั่ว, สอนให้เป็นคนดี, ให้การศึกษา, ดูแลเรื่องสร้างครอบครัวของลูก และจัดสรรมรดกให้ตามสมควร
 
“นอกจากนี้ พ่อยังต้องมีหน้าที่เป็นครูคนแรกของลูก ซึ่งปัจจุบัน นอกจากพ่อจะไม่ค่อยเลี้ยงลูกแล้ว ยังไม่สอนลูกอีกด้วย ทำให้เยาวชนไทยจำนวนหนึ่งเป็นคนด้อยคุณภาพ”
 
ท่าน ว.วชิรเมธี บอกอีกว่า... การสอนลูกนั้นคือสอนให้ลูกรู้ดี และรู้ชั่วด้วย ซึ่งทุกวันนี้เยาวชนไทยรู้ดีไปทุกอย่าง แต่มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว โดยผู้เป็นพ่อนั้นก็ต้องเป็นมัคคุเทศก์ทางจิตวิญญาณให้ลูก “ต้องเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม” เป็นต้นแบบที่ดีให้ลูก
 
พ่อต้องเป็นเหมือนโทรทัศน์วงจรปิด ถ่ายทอดทุกอย่างที่คิด ทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ให้ลูกได้ยิน ได้เห็น ดังนั้น พ่อจึงต้องแสดงออกด้วยความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบ
 
พ่อต้องเป็นพระพรหมของลูก คือมีเมตตา เลี้ยงดูลูก, มีกรุณา พร้อมช่วยเหลือลูก, มีมุทิตา ส่งเสริมลูกในสิ่งที่ดีงาม และมีอุเบกขา เมื่อลูกทำผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม พ่อต้องวางใจเป็นกลาง ให้ลูกยืนรับความผิดอย่างสง่าผ่าเผย และพ่อที่ดีต้องประพฤติตนให้เป็นเสมือนพระอรหันต์ของลูก
 
“ต้องเป็นคนดีที่ลูกภูมิใจ และเป็นเกียรติที่ได้เป็นลูกของพ่อ”
 
ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตติยาลัยบอกต่อไปว่า... หลาย ๆ หน้าที่ดังที่ได้ว่ามานี้สำคัญมากสำหรับเมืองไทย-เยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน เพราะว่าปัจจุบันคนไทยรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยด้อยคุณภาพมาก เก่งด้านการทำมาหากิน แต่ไม่รู้เรื่องการทำมาหาธรรม ยิ่งเก่งยิ่งโกง มีความรู้สูงแต่มโนธรรมต่ำมาก ไม่ละอายต่อความชั่ว ทั้งนี้ “ลูกจะเป็นคนดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพ่อเป็นสำคัญ”
 
พร้อมกันนี้ ท่าน ว.วชิรเมธี ยังได้แนะนำผ่าน “สกู๊ปหน้า 1   เดลินิวส์” เกี่ยวกับสิ่งที่พ่อที่ดีควรจะสอนลูก ในสถานการณ์การเมือง-เศรษฐกิจ-สังคมที่เป็นลบในปัจจุบัน โดยบอกว่า.....
 
“พ่อต้องสอนลูกให้รู้ดี-รู้ชั่ว ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดี, สอนให้อย่าคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ หมายถึงความซื่อสัตย์ เพราะสังคมไทยล่มสลายเพราะคอร์รัปชั่นที่กลายเป็นวัฒนธรรม, สอนให้รักความยุติธรรม และทนเห็นความอยุติธรรมไม่ได้, สอนให้มีหัวใจประชาธิปไตย เรียนรู้ที่จะอยู่กับความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย, สอนให้เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นพอ ๆ กับของตนเอง, สอนให้ลูกเป็นผู้ให้, สอนให้ลูกมีมโนธรรมในการดำเนินชีวิต รู้ในสิ่งที่ดีแล้วทำ รู้ในสิ่งที่ชั่ว แล้วเว้น และสอนให้ละอายใจต่อการทำชั่ว เพราะทุกวันนี้เส้นแบ่งทางจริยธรรมในสังคมไทยขาดระเนนระนาดไปหมด, สอนให้ลูกยึดมั่นในความจริง ไม่ปลิ้นปล้อนหน้าไหว้หลังหลอก และสุดท้ายที่สำคัญคือ พ่อต้องสอนให้ลูกรู้จักคบคนดีเป็นกัลยาณมิตร” ...พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ระบุ
 
กับสังคมที่บีบรัดทุกด้านในยุคนี้...อาจไม่ง่ายที่จะเป็น
 
แต่ก็มีความจำเป็น...ที่ต้องพยายามเพื่อเป็น “พ่อที่ดี” 
 
เพื่อร่วมกันหยุดสิ่งไม่ดี...ที่นับวันเมืองไทยจะมีมาก !!.


 • Comments & Responses


 • ชื่อ / e-Mail:
 • ความคิดเห็น:
 •  
 • ตัวเลขจากภาพ:
 •  
 •   
ความเห็นที่ 6

น.น้อย ผู้รักชาติ
รักกันไว้เถิด เราไทยด้วยกัน...
"รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมใจผสาน รู้รักสามัคคี"
ขอให้พ่อหลวง ทรงพระเจริญ...
เมื่อ 14/12/2008  (IP: 118.172.63.xx)
ความเห็นที่ 5

อยากมีพ่อ
เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกได้
เมื่อ 06/12/2008  (IP: 125.24.39.xx)
ความเห็นที่ 2

Daddy
สังคมไทยระส่ำเพราะกฎหมายการห้ามกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีผลบังคับใช้ และ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้น ขณะเดียวกัน พ่อแม่ก็ไม่กล้าลงโทษลูกหากลูกกระทำผิด เพราะกลัวกฎหมายเล่นงาน เด็กที่มีความประพฤตินอกลู่นอกทางเลยได้ใจ ฝ่าฝืนคำสั่งพ่อแม่ ไม่เหมือนในอดีตที่พ่อแม่มีอำนาจลงโทษลูกเต็มที่ แต่ปู่ย่าตายายจะเป็นผู้ปลอบโยน คนหนึ่งตี คนหนึ่งโอ๋ ทำให้เด็กไม่กล้ากระทำความผิด แต่สมัยนี้เด็กเป็นเทวดา พ่อแม่ทั้งหลายโยนภาระเรื่องลูกเกเรให้กับทางโรงเรียน แต่โรงเรียนก็ไม่มีบทลงโทษเฆี่ยนตีหรือไล่ออกเหมือนในอดีต ทำให้เด็กเกเรก้าวร้าวมากขึ้น หลายครั้งที่เลยเถิดต่อครูอาจารย์ ยกตัวอย่างที่อุดร ที่นักเรียนหญิง ม. 6 พานักเรียนชายรุ่นน้อง ม. 3 ไปกอดจูบกันไปทำอไรกันก็ไม่รู้ที่สถาบันพละอุดร อาจารย์ที่นั่นถ่ายคลิป ความผิดกลับตกอยู่ที่อาจารย์ ทั้ง ๆ ที่นักเรียนหญิงอายุน่าจะ 17 ปีกว่า ๆน่าจะถูกตำรวจจับกุมฐานพรากผู้เยาว์คือนักเรียนชายอายุไม่น่าจะเกิน 15 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ขณะเดียวกัน นักเรียนชายน่าจะมีความผิดฐานอนาจารหญิงที่มีอายุไม่เกิน 17 ปี ตำรวจอุดรต้องส่งให้อัยการทำสำนวนฟ้องนักเรียนหญิงต่อศาลอาญาฐานพรากผู้เยาว์ ถ้าอายุเกิน 17 ปีบริบูรณ์ ต้องมีโทษ 1 ใน 3 ของโทษผู้ใหญ่ สำหรับนักเรียนชายคงส่งสถานพินิจเด็กและเยาวชนกลางอุดร แต่ถ้าตำรวจอุดรไม่ดำเนินคดีกับเด็กทั้งสอง ถือว่าตำรวจอุดรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คดีนี้ยอมความกันไม่ได้ เพราะไม่ใช่คดีฐานหมิ่นประมาท ส่วนอาจารย์มีความผิดเล็กน้อย และการกระทำของอาจารย์น่าจะเกิดผลดีที่จะไม่ทำให้นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันอื่นไปใช้บริการสถาบันอย่างเสีย ๆ หาย ๆ(แต่มี Hang) ท่าน รก. ผบ.ตร. สนใจคดีนี้หรือไม่ นี่คือกรณีศึกษา นักเรียนเล่นผัวเมียในวัยที่ไม่เหมาะสม
เมื่อ 05/12/2008  (IP: 202.149.25.xx)
ความเห็นที่ 1

วันชัย
พ่อทิ้งลูกไปอยู่กับเลขา
ไม่ดูแลลูกเลย
เมื่อ 05/12/2008  (IP: 203.118.120.xx)


 •  คลิปหลุด ภาพหลุด
 • more    •  มาดามโอ
 • more